Äventyrsland för barn

I närheten av Tumla och Rumla och Kusti-Burger finns det en egen utelekplats för barn.

Äventyrslandet är en utelekplats för barn med gungor och klätterställningar. Två tubrutschbanor startar i det höga äventyrstornet, och för de allra minsta finns det en egen klätterplats med rutschbana. Läget intill Kusti-Burger erbjuder en bra rastplats även för vuxna.