Orientexpressen

Den stående favoriten i nöjesparken susar i snäva kurvor. 

  • Minst 120 cm.