Bra at veta

Ankomst till nöjesparken

 • Parkeringen i Tykkimäki nöjespark är avgiftsfri.
 • Vid entrén finns ett antal parkeringsplatser reserverade för rörelsehindrade.
 • Bussar i normaltrafik (ej snabbturer) stannar intill nöjesparken
 • Från Kouvola centrum trafikerar en lokal linje till Tykkimäki under maj-augusti, varje dag enligt den lokala linjens tidtabell.
 • Det är förbjudet att åka rullskridskor eller skateboard i nöjesparken.
 • Hundar är tillåtna. Hundar skall hållas kopplade och kunna kontrolleras av ägaren.

Biljettförsäljning

 • Biljettförsäljningen börjar i entrékassorna 15 minuter innan parken öppnar.
 • Biljettförsäljningen avslutas 10 minuter före stängning.

Betalningsmedel

 • Det finns ingen uttagsautomat på nöjesparksområdet.
 • Du kan betala med bankkort/kreditkort i entré- och biljettkassor, i kiosker och på våra restauranger.
 • Du kan betala med Visa, Euro, Master och Diners.
 • Spel kan betalas med bankkort.

Försäljningställen

 • All service och alla produkter finns tillgängliga varje dag, men försäljningsställenas öppettider begränsas under lugna dagar.

Utskänkningsrättigheter

 • Pizzaterassen och Hodari har rätt att servera mellanöl och Restaurang Raveliini har fullständiga rättigheter. Förtäring av egna alkoholhaltiga drycker på området är förbjudet

Rökförbud och rökområden

 • Tykkimäki är en rökfri park.
 • För allas trevnad skall rökning ske på speciellt anvisade ställen.

Åkattraktioner

 • Åkattraktionernas längdgränser grundar sig på de säkerhetsgränser som åkattraktionernas tillverkare fastställt och myndigheterna godkänt. Personalen kontrollerar att längdgränserna iakttas noggrant.
 • Attraktionernas längdgräns är märkt på en skylt vid attraktionen.
 • Man skall ha en tröja eller en skjorta och skor på sig när man åker på en attraktion.
 • Vi ansvarar inte för väskor eller värdesaker som lämnats vid attraktionerna och inte heller för eventuella skador som uppkommit under åkturen på medföljande värdesaker.

Förvaringsboxar

 •  Vid entrén finns förvaringsboxar. Boxen fungerar med ett 1 euro mynt som inte återfås när nyckeln returneras eller när boxen öppnas.

Dragkärror

 • Tykkimäki tillhandahåller ett begränsat antal dragkärror i parken. Kärrorna kan lånas utan kostnad. Kärrorna skall lämnas tillbaka till entrén efter användning. De får inte föras ut från parkområdet.

Första hjälpen

 • Kontakta parkpersonalen vid situationer som kräver akut hjälp. Vid entrén finns ett sjukrum. Här finns första hjälpen-utrustning och plåster.

Skötrum

 • Vid entrén finns ett skötrum där man kan byta blöjor.
 • I rummet finns också en mikrovågsugn för uppvärmning av barnmat.

Bortsprunga barn och borttappade föremål

 • Anmäl ett bortsprunget barn till info vid centraltorget.
 • Från biljettkassorna kan man hämta en namnetikett till barnet, där man kan skriva sina kontaktuppgifter.
 • Alla föremål som upphittats på området lämnas in till info.

Vi förbehåller oss rättigheten att stänga attraktionerna på grund av väderleksförhållanden eller vid tekniska fel. Köpta biljetter eller armband inlöses ej.