Tykkimäen arvontasäännöt

Kampanjan järjestäjä: Tykkimäen vapaa-aikakeskus, Kanuunakuja 2, 45200 Kouvola.

Osallistumiskelpoisuus: Arvontaan voivat osallistua kaikki luonnolliset henkilöt pois lukien niiden yhtiöiden työntekijät, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa.

Osallistumisaika: Kampanja on käynnissä Facebook-kampanjajulkaisussa ilmoitetun ajanjakson ajan.

Arvontaan osallistuminen: Arvontaan osallistutaan kommentoimalla kampanjajulkaisua julkaisussa annettujen ohjeiden mukaisesti.

Voittajien valinta ja voitosta ilmoittaminen: Palkinto arvotaan julkaisussa ilmoitettuna ajankohtana kommentoineiden kesken. Voittajalle ilmoitetaan Facebookin kautta yksityisviestinä. Voitto lunastetaan yksityisviestissä annetun ohjeen mukaisesti. Järjestäjällä on oikeus julkaista voittajan nimi eri medioissa ilman erillistä luvan pyyntöä.

Järjestäjän vastuu: Kampanjan järjestäjän vastuu osanottajaa kohtaan rajoittuu julkaisussa esitettyjen palkintojen määrään ja arvoon. Arvonnan järjestäjä huolehtii arpajaisverosta. Järjestäjä ei vastaa kolmansista osapuolista johtuvista ongelmista tai niistä aiheutuvista seuraamuksista.

Sitoutuminen sääntöihin: Osallistumalla tähän kampanjaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Kampanjasääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee järjestäjä, ja järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin mahdollisten esteiden sattuessa.

Tykkimäen toteuttama kampanja ei ole Facebookin sponsoroima, vahvistama tai hallinnoima. Osallistuja vapauttaa Facebookin kaikesta vastuusta kampanjaan liittyen.

Tykkimäen vapaa-aikakeskus Oy
Kanuunakuja 2
45200 KOUVOLA
p. 05 778 700
www.tykkimaki.fi