Kasulik teada

Lõbustusparki saabumine

 • Parkimine lõbustuspargi parklas on tasuta.
 • Puuetega inimestele on reserveeritud parkimiskohad sissepääsu vahetus läheduses.
 • Kõik tavalised liinibussid (v.a ekspressliinid) peatuvad lõbustuspargi lähedal.
 • Maist augustini sõidab Kouvola keskusest Tykkimäe lõbustusparki iga päev kohalik graafikupõhine bussiliin.
 • Lõbustuspargi territooriumil on keelatud liikuda rulluiskude ja ruladega.
 • Lõbustusparki on lubatud kaasa võtta koerad. Koerad peavad olema rihma otsas ja omaniku järelevalve all.
 • Arvesta, et lõbustuspargi territooriumilt Aquaparki ei pääse. Aquapargi peasissekäik on aadressil Käyrälammentie 20, mille läheduses on palju parkimiskohti. Aquaparki pääseb ka jalgsi lõbustuspargi parklast mööda teed ja jalgrada, vahemaa on u 500 m.

Piletimüük

 • Piletimüüki alustatakse värava kassades 15 min enne lõbustuspargi avamist.
 • Piletimüük lõpeb 10 minutit enne lõbustuspargi sulgemist.
 • Atraktsioonipileteid saab lõbustuspargi kioskidest.

Makseviisid

 • Lõbustuspargi territooriumil ei ole pangaautomaati.
 • Värava- ja piletikassades, kioskides ja restoranis saab maksta pangakaartidega.
 • Maksta saab Visa, Euro, Master- ja Diners-kaartidega.
 • Ka mängude eest saab maksta kaardiga.

Müügipunktid

 • Kõik teenused ja tooted on saadaval iga päev, kuid müügipunktide lahtiolekuaeg on vähese külastatavusega päevadel piiratud.

Alkoholimüügi kohad

 • Pitsaterrassil ja Hodaris müüakse lahjat õlut, restoranis Raveliini mitmesuguseid alkohoolseid jooke. Kaasatoodud alkohoolsete jookide tarbimine lõbustuspargi territooriumil on keelatud.

Suitsetamiskeeld ja suitsetamisalad

 • Lõbustuspark on suitsuvaba piirkond.
 • Lõbustuspargi külastajate heaolu tagamiseks soovime, et suitsetajad kasutaksid suitsetamiseks eraldatud alasid.

Atraktsioonid ja tegevused

 • Kõigi atraktsioonide ohutuspiirangud põhinevad ametlikel nõuetel ja atraktsiooni valmistaja juhistel.
 • Atraktsioonide töötajate kohustus on jälgida, et ohutuspiiranguid täpselt järgitakse.
 • Atraktsioonide ohutuspiirangud on märgitud atraktsioonide juures olevatele infotahvlitele.
 • Atraktsioonidele minnes peab olema särk või pluus seljas ja jalanõud jalas.
 • Rasedatel ei ole soovitatav kasutada järgmisi atraktsioone: Enterprise, Calypso, Loop Fighter, Star Flyer, Tromb ja Idaekspress.
 • Atreenalinil ei tohi käia lahtiste sandaalide või plätudega. Sobivad näiteks jooksujalanõud või tennised.
 • Atreenalinile lastakse viimased seiklejad 60 minutit enne lõbustuspargi sulgemist.
 • Me ei vastuta atraktsioonide kõrvale jäetud kottide või isiklike esemete eest ega ka atraktsiooni kasutamise ajal kaasas olnud esemetele tekkida võivate kahjustuste eest.

Abistajad

 • Nagu kõik teisedki meelelahutuskohad, oleme määratlenud abistajate sissepääsutingimused. Erihooldust vajavate liikumis-, arengu-, kuulmis- või nägemispuudega piletiomaniku abistaja saab tasuta pileti, mida näidates ta pääseb hooldatavaga koos atraktsioonidele. Autistlike ja düsfaasiaga laste abistajatele kehtivad samad tingimused.

Hoiulaekad

 • Hoilaekad asuvad sissekäigu kõrval. Laekad avanevad 1-eurose mündiga, mida võtme tagastamisel või kapi avamisel ei tagastata.

Pakikärud

 • Lõbustuspargis on piiratud arvul pakikärusid. Neid võib tasuta laenata. Kärud tuleb sissepääsu juurde tagasi viia. Neid ei tohi territooriumilt välja viia.

Esmaabipunkt

 • Esmaabi vajades tuleb võtta ühendust lõbustuspargi töötajatega. Lõbustuspargi esmaabiruum on sissepääsu juures. Sealt saab esmaabivahendeid ja plaastreid.

Lastehooldusruum

 • Sissepääsu juures on lastehooldusruum, kus saab vahetada mähkmeid.
 • Seal saab kasutada ka mikrolaineahju.

Kadunud isikud ja esemed

 • Kadunud lapsest teata infopunkti.
 • Piletikassadest saab väikelastele mõeldud kleepse, kuhu saab kirjutada kontaktandmed.
 • Kõik leitud esemed viiakse korravalvurite kätte. Samal päeval kaotatud esemeid võib küsida korravalvurite käest. Omanikuta jäänud leitud esemed toimetatakse Soome leiubüroosse, tel 0600 03390 (1,97 €/min + operaatoritasu).

Jätame endale õiguse atraktsioone ilmastikutingimuste või tehniliste põhjuste tõttu sulgeda. Ostetud pileteid ja randmepaelu ei osteta tagasi.